opcja1
opcja1 opcja1 opcja1

Kursy walut

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-02-15
USD 3,8326 -0,49%
EUR 4,3243 -0,35%
CHF 3,8081 -0,26%
GBP 4,9104 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Kalkulator kredytowy

Reklama / promocja

O banku

W Sierpcu "Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością" został założony w 1900 roku. Byt to jeden z pierwszych banków założonych na przełomie wieków. W okresie międzywojennym rozwój banku sierpeckiego był dość intensywny - pod względem ilości członków, bank w Sierpcu byt 18 bankiem na 49 wówczas działających w województwie centralnym.

Po zakończeniu II wojny światowej, 3 kwietnia 1946 r. odbyło się zebranie założycielskie i pierwsze Walne Zebranie Banku w Sierpcu. W lokalu przy ul. Stary Rynek 4 wybrano pierwszą Radę Nadzorczą i Zarząd Banku. 26.08.1947 r. Sąd Okręgowy w Płocku wpisał do rejestru reaktywowany "Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Sierpcu".

Lata 1950-1955 to okres zastoju w rozwoju spółdzielczości bankowej spowodowany polityką władz. Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Sierpcu zmieniło nazwę banku na "Gminną Kasę Spółdzielczą w Sierpcu z odpowiedzialnością udziałami". Ponadto do GKS w Sierpcu przyłączono Kasę Stefczyka w Sierpcu i podobną w Rościszewie. GKS posiadała wówczas Punkty Kasowe przy Gminnej Spółdzielni w Borkowie i Zawidzu.

3 czerwca 1956 r. na Walnym Zgromadzeniu członkowie GKS przyjęli Statut uchwalając jednocześnie zmianę nazwy banku na "Kasa Spółdzielcza w Sierpcu". W myśl Statutu ukonstytuowała się 9-osobowa Rada Nadzorcza, która wyłoniła komisje: Kredytowo-Oszczędnościową, Społeczno-Samorządową i Komisję Rewizyjną.

Nazwę "Bank Spółdzielczy. Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Sierpcu" uchwalono 7 maja 1961 roku na Walnym Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza liczyła 13 członków.

W 1962 roku Bank Spółdzielczy w Sierpcu odzyskał dwa lokale we własnym budynku (po sklepie żelaznym GS Sierpc), które wymagały kapitalnego remontu. W 1966 r. zatwierdzono plany remontu budynku bankowego. W związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Sierpca zdecydowano się poprawić zewnętrzną elewację budynku bankowego. 24.03.1972 r. na Zebraniu Przedstawicieli podjęto uchwałę w sprawie budowy nowego budynku biurowego BS. W tym okresie rozpoczęto załatwianie lokalizacji inwestycji i projektu.

Poza podstawową placówką bank posiadał Oddział BS w Mochowie, Filię BS w Goleszynie, Filię BS w Ligowie, Punkt Kasowy przy siedzibie GS w Sierpcu oraz planowano uruchomienie nowego Punktu Kasowego przy nowej bazie GS. Na koniec 1974 r. BS w Sierpcu liczył łącznie 4817 członków.

Od 1 lipca 1975 roku rozpoczął działalność Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) przejmując wobec banków spółdzielczych funkcję centrali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej.

W tym samym roku Zebranie Przedstawicieli BS w Sierpcu przyjęto nowy Statut. Ustalono wysokość udziału na 500 zł a wpisowe na 50 zł. Przedłużono kadencję Rady Nadzorczej z 2 do 4 lat.

W 1976 roku przeprowadzono reorganizację Banku Spółdzielczego w Sierpcu. W dotychczasowych filiach powstały Punkty Kasowe w Goleszynie i Ligowie.

Początek lat osiemdziesiątych charakteryzował się znacznym wzrostem przychodów pieniężnych ze sprzedaży produktów rolnych, zmianami cen oraz utrzymującym się niedoborem środków produkcji i dóbr inwestycyjnych. Wprowadzone stanem wojennym ograniczenia w udzielaniu kredytów były w następnych latach stopniowo znoszone.

Z dniem 1 lipca 1982 roku utworzono z Oddziału Mochowo samodzielny BS z siedzibą w Dobrzenicach.

W 1983 r. w związku z przejściem na emeryturę dyrektora Kazimierza Osiowy, od 1 stycznia 1983 r. funkcję tę objął Wojciech Wilkowski.

12.05.1983 r. Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu podjęła uchwałę o budowie nowego budynku dla Banku Spółdzielczego w Sierpcu. 3 października 1986 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej BS w Sierpcu z okazji 125-lecia bankowości spółdzielczej w Polsce, 86 rocznicy powstania Banku Spółdzielczego w Sierpcu oraz otwarcia nowego budynku bankowego (ul. Wiosny Ludów 6).

Bank Spółdzielczy w Sierpcu przyłączył l kwietnia 1997 r. Bank Spółdzielczy w Szczutowie, 1 stycznia 1999 r. Bank Spółdzielczy w Rościszewie, a 1 października 2000 r. Bank Spółdzielczy w Gozdowie. Bank Spółdzielczy w Sierpcu prowadzi działalność na terenie powiatu sierpeckiego i powiatów przyległych.

Bank Spółdzielczy w Sierpcu po wystąpieniu ze struktury BGŻ w 1992 roku zrzeszył się w BUG SA, a po jego reorganizacji w roku 2002 jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA.

Z dniem 29 stycznia 2003 funkcję Prezesa w BS Sierpc objął Tadeusz  Karol Majczak, którą pełnił do 30 września 2013 r. 
Od 1 października  2013  Rada  Nadzorcza Banku Spółdzielczego  w  Sierpcu powierzyła  obowiązki prezesa Zarządu Banku  Sławomirowi Sawickiemu.

Placówki Banku

  SBS Oddział Sierpc
  ul. Wiosny Ludów 6 09-200 Sierpc
  tel. +48 24 275 25 21
  więcej >>
  SBS PK Sierpc przy SP
  ul. Świętokrzyska 2A
  09-200 Sierpc
  tel.
  więcej >>
  SBS Filia Gozdowo
  ul. Krystyna Gozdawy 17 09-213 Gozdowo
  tel. +48 24 276 21 86
  więcej >>
  SBS PK Lelice
  ul. Parkowa 10
  09-213 Gozdowo
  tel. +48 780 063 300
  więcej >>
  SBS Filia Szczutowo
  ul. 3 Maja 66
  09-227 Szczutowo
  tel. +48 24 276 71 13
  więcej >>
  SBS Filia Rościszewo
  ul. Jana Pawła II 2
  09-204 Rościszewo
  tel. +48 24 276 42 02
  więcej >>

Nasi partnerzy