opcja1
opcja1 opcja1 opcja1

Kursy walut

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-02-15
USD 3,8326 -0,49%
EUR 4,3243 -0,35%
CHF 3,8081 -0,26%
GBP 4,9104 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Kalkulator kredytowy

Reklama / promocja

Historia

Historia Banku Spółdzielczego w Sierpcu Wacław Gurbski

         1 lipca 1900 rok – w Sierpcu powstaje Towarzystwo Drobnego Kredytu. Jego twórcą jest Wacław Gurbski. W materiałach źródłowych znajdujemy też inną datę – styczeń 1901 rok. Należy uznać, że w roku 1901 Towarzystwo rozpoczęło działalność, rozgraniczając rok założenia (1900) od roku inauguracji działalności bankowej (1901). Radę Nadzorczą Towarzystwa Drobnego Kredytu w Sierpcu tworzyli: Wacław Gurbski - notariusz sierpecki, Florian Jasiński – naczelnik Urzędu Podatkowego, Apolinary Jasiński - rolnik. Członkami Zarządu Towarzystwa Drobnego Kredytu w Sierpcu byli: Józef Chrapkowski - burmistrz miasta, Wiktor Gałkowski - urzędnik, referent w starostwie powiatowym, Wiktor Chyżyński - kupiec.

        W statucie, który przyjęto 7 listopada 1900 roku mówi się o Sierpeckim Towarzystwie Drobnego Kredytu, choć w dostępnych materiałach archiwalnych pojawia się krótsza nazwa: Towarzystwo Drobnego Kredytu w Sierpcu. Statut wydrukowano w drukarni K. Miecznikowskiego w Płocku w 1901 roku. Jako cel nadrzędny wpisano "wspieranie chrześcijańskiego handlu i rzemiosła". W roku 1922 Towarzystwo Drobnego Kredytu w Sierpcu przekształciło się w Bank Spółdzielczy w Sierpcu.

        W okresie międzywojennym rozwój banku sierpeckiego był dość intensywny - pod względem ilości członków, bank w Sierpcu był 18 bankiem na 49 wówczas działających w województwie centralnym. Bank prowadził swoją działalność do wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej, 3 kwietnia 1946 r. odbyło się zebranie założycielskie i pierwsze Walne Zebranie Banku w Sierpcu. W lokalu przy ul. Stary Rynek 4 wybrano pierwszą Radę Nadzorczą i Zarząd Banku. 26 sierpnia 1947 r. Sąd Okręgowy w Płocku wpisał do rejestru reaktywowany "Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Sierpcu".

        Lata 1950-1955 to okres zastoju w rozwoju spółdzielczości bankowej spowodowany polityką władz. Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Sierpcu zmieniło nazwę banku na "Gminną Kasę Spółdzielczą w Sierpcu z odpowiedzialnością udziałami". Ponadto do GKS w Sierpcu przyłączono Kasę Stefczyka w Sierpcu i podobną w Rościszewie. GKS posiadała wówczas Punkty Kasowe przy Gminnej Spółdzielni w Borkowie i Zawidzu. 3 czerwca 1956 r. na Walnym Zgromadzeniu członkowie GKS przyjęli Statut uchwalając jednocześnie zmianę nazwy banku na "Kasa Spółdzielcza w Sierpcu". W myśl Statutu ukonstytuowała się 9-osobowa Rada Nadzorcza, która wyłoniła komisje: Kredytowo-Oszczędnościową, Społeczno-Samorządową i Komisję Rewizyjną. Nazwę "Bank Spółdzielczy. Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Sierpcu" uchwalono 7 maja 1961 r. na Walnym Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza liczyła 13 członków. W 1962 r.  Bank Spółdzielczy w Sierpcu odzyskał dwa lokale we własnym budynku (po sklepie żelaznym GS Sierpc), które wymagały kapitalnego remontu. W 1966 r. zatwierdzono plany remontu budynku bankowego. 

      W związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Sierpca zdecydowano się poprawić zewnętrzną elewację budynku bankowego.

     24 marca 1972 r. na Zebraniu Przedstawicieli podjęto uchwałę w sprawie budowy nowego budynku biurowego Banku. W tym okresie rozpoczęto załatwianie lokalizacji inwestycji i projektu. Poza podstawową placówką bank posiadał  Oddział  BS  w Mochowie,  Filię BS w Goleszynie,  Filię  BS  w Ligowie, Punkt Kasowy przy siedzibie GS w Sierpcu oraz planowano uruchomienie nowego Punktu Kasowego przy nowej bazie GS. Na koniec 1974 r. BS w Sierpcu liczył łącznie 4 817 członków. Od 1 lipca 1975 r. rozpoczął działalność Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) przejmując wobec banków spółdzielczych funkcję centrali organizacyjnej, finansowej   i rewizyjnej. W tym samym roku Zebranie Przedstawicieli BS w Sierpcu przyjęto nowy Statut. Ustalono  wysokość  udziału  na 500 zł  a wpisowe   na 50 zł. Przedłużono kadencję Rady Nadzorczej z 2 do 4 lat. 

        W 1976 r. przeprowadzono reorganizację Banku Spółdzielczego w Sierpcu.  W dotychczasowych filiach  powstały Punkty Kasowe w Goleszynie i Ligowie. Początek lat  osiemdziesiątych  charakteryzował się znacznym wzrostem przychodów pieniężnych ze sprzedaży produktów rolnych, zmianami cen oraz utrzymującym się niedoborem środków produkcji i dóbr inwestycyjnych. Wprowadzone stanem wojennym ograniczenia w udzielaniu kredytów były w następnych latach stopniowo znoszone. 

         Z dniem 1 lipca 1982 r. utworzono z Oddziału Mochowo samodzielny BS z siedzibą w Dobrzenicach. W 1983 r.  w związku z przejściem na emeryturę dyrektora Kazimierza Osiowy. Od 1 stycznia 1983 r. funkcję tę objął Wojciech Wilkowski. 12 maja 1983 r. Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu podjęła uchwałę o budowie nowego budynku dla Banku Spółdzielczego w Sierpcu. 

        3 października 1986 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej BS w Sierpcu z okazji  125-lecia bankowości spółdzielczej w Polsce, 86 rocznicy powstania Banku Spółdzielczego w Sierpcu oraz otwarcia nowego budynku bankowego (ul. Wiosny Ludów 6). Bank Spółdzielczy w Sierpcu przyłączył 1 kwietnia 1997 r.   Bank Spółdzielczy w Szczutowie, 1  stycznia  1999 r.  Bank  Spółdzielczy   w Rościszewie, a 1 października 2000 r. Bank Spółdzielczy w Gozdowie. Bank Spółdzielczy w Sierpcu prowadzi działalność na terenie powiatu sierpeckiego i powiatów przyległych. Bank Spółdzielczy w Sierpcu po wystąpieniu ze struktury BGŻ w 1992 roku zrzeszył się w Banku Unii Gospodarczej SA, a po jego reorganizacji w roku 2002 jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA.

       Z dniem 29 stycznia 2003 r. funkcję Prezesa w BS Sierpc objął Tadeusz Karol Majczak, którą pełnił do 30 września 2013 r.

      Od 1 października 2013 r. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Sierpcu powierzyła obowiązki prezesa Zarządu Banku Sławomirowi Sawickiemu, którą pełnił do 12 lutego 2018 r.

      Od 12 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Sierpeckiego Banku Spółdzielczego w Sierpcu powierzyła obowiązki prezesa Zarządu Banku Annie Czachorowskiej, którą pełniła do 4 maja 2018 r.

      Od 5 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Sierpeckiego Banku Spółdzielczego w Sierpcu powierzyła obowiązki prezesa Zarządu Banku Joannie Wilkowskiej.

Placówki Banku

  SBS Oddział Sierpc
  ul. Wiosny Ludów 6 09-200 Sierpc
  tel. +48 24 275 25 21
  więcej >>
  SBS PK Sierpc przy SP
  ul. Świętokrzyska 2A
  09-200 Sierpc
  tel.
  więcej >>
  SBS Filia Gozdowo
  ul. Krystyna Gozdawy 17 09-213 Gozdowo
  tel. +48 24 276 21 86
  więcej >>
  SBS PK Lelice
  ul. Parkowa 10
  09-213 Gozdowo
  tel. +48 780 063 300
  więcej >>
  SBS Filia Szczutowo
  ul. 3 Maja 66
  09-227 Szczutowo
  tel. +48 24 276 71 13
  więcej >>
  SBS Filia Rościszewo
  ul. Jana Pawła II 2
  09-204 Rościszewo
  tel. +48 24 276 42 02
  więcej >>

Nasi partnerzy