opcja1
opcja1 opcja1 opcja1

Kursy walut

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-02-15
USD 3,8326 -0,49%
EUR 4,3243 -0,35%
CHF 3,8081 -0,26%
GBP 4,9104 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Kalkulator kredytowy

Reklama / promocja

A'vista

A'vista to rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową ma charakter rachunku oszczędnościowego i służy Posiadaczom rachunku do przechowywania środków pieniężnych.

Właścicielem książeczki może być:
-  osoba fizyczna będąca rezydentem,
-  szkolna kasa oszczędnościowa,
-  pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
-  na rzecz której książeczka została wystawiona.

 1. Bank wystawia książeczki także dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, będących rezydentami.
 2. Bank wystawia książeczkę na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej, którą może być osoba wnosząca wpłatę warunkującą otwarcie rachunku lub osoba przez nią wskazana.
 3. Bank wystawia książeczki na rzecz szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Placówki Banku

  SBS Oddział Sierpc
  ul. Wiosny Ludów 6 09-200 Sierpc
  tel. +48 24 275 25 21
  więcej >>
  SBS PK Sierpc przy SP
  ul. Świętokrzyska 2A
  09-200 Sierpc
  tel.
  więcej >>
  SBS Filia Gozdowo
  ul. Krystyna Gozdawy 17 09-213 Gozdowo
  tel. +48 24 276 21 86
  więcej >>
  SBS PK Lelice
  ul. Parkowa 10
  09-213 Gozdowo
  tel. +48 780 063 300
  więcej >>
  SBS Filia Szczutowo
  ul. 3 Maja 66
  09-227 Szczutowo
  tel. +48 24 276 71 13
  więcej >>
  SBS Filia Rościszewo
  ul. Jana Pawła II 2
  09-204 Rościszewo
  tel. +48 24 276 42 02
  więcej >>

Nasi partnerzy