opcja1
opcja1 opcja1 opcja1

Kursy walut

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-02-15
USD 3,8326 -0,49%
EUR 4,3243 -0,35%
CHF 3,8081 -0,26%
GBP 4,9104 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Kalkulator kredytowy

Reklama / promocja

Kredyty

1. KREDYTY GOTÓWKOWE

Kredyty przeznaczone są finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy,  z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej oraz zabezpieczonych hipotecznie. Kredyty adresowane są wyłącznie dla osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. Bank udziela kredyty w PLN

Więcej

Kredyt może być udzielony Klientowi, który uzyskuje dochody z tytułu: 

 • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i kontraktu menedżerskiego;
 • emerytury;
 • renty inwalidzkiej;
 • renty socjalnej;
 • renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku;
 • renty strukturalnej;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • wykonywania wolnego zawodu;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • umowy najmu lokalu;
 • umowy cywilno – prawnej;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego.


Gotówka dla Ciebie
Szybka Gotówka
Uniwersalny Kredyt Konsumencki
Kredyt sezonowy 
Udane wakacje
Szczęśliwa 7
Zimowe potrzeby

2. KREDYT W ROR POL - Konto

Kredyt w ramach Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego POL-Konto udzielany jest osobom posiadającym w Banku aktywnie działający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto od co najmniej 3 miesięcy.

Więcej

Najważniejsze cechy kredytu:

O Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i uzależniona jest od wysokości stałych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o kredyt i jest określana w następujący sposób:

1) kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą
    600,00zł włącznie i mniej;

2) w przypadku średnich wpływów miesięcznych wynoszących więcej niż 600,00zł - 3-krotność średnich
    miesięcznych wpływów po 3 miesiącach posiadania rachunku

* Maksymalna wysokość kredytu -  30.000,00zł.
* Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków do wysokości, których Posiadacz rachunku może 
   realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe.
* Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być 
   wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu
* Kredyt jest udzielany na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na 
   następny okres, bez konieczności podpisywania nowej Umowy kredytu, gdy nie ustanowiono dodatkowego 
   prawnego zabezpieczenia kredytu


Warunkiem ubiegania się o kredyt jest:

 • posiadanie rachunku przez okres, co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu z tytułu osiąganych dochodów;
 • osiąganie dochodów z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty lub innych zaakceptowanych przez Bank źródeł);
 • regularne przekazywanie stałych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek;
 • niewystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni;
 • zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony z zastrzeżeniem, że musi być on dłuższy od okresu spłaty kredytu.

O Niski koszt kredytu – odsetki naliczane za faktyczny okres korzystania z kredytu

O Minimum formalności

O Szybka decyzja

O Oprocentowanie tylko 10,3% w stosunku rocznym

 

!!!!!! Już wkrótce w ofercie Banku Spółdzielczego w Sierpcu pojawią się korzystne kredyty hipoteczne !!!!!!


 

 

Placówki Banku

  SBS Oddział Sierpc
  ul. Wiosny Ludów 6 09-200 Sierpc
  tel. +48 24 275 25 21
  więcej >>
  SBS PK Sierpc przy SP
  ul. Świętokrzyska 2A
  09-200 Sierpc
  tel.
  więcej >>
  SBS Filia Gozdowo
  ul. Krystyna Gozdawy 17 09-213 Gozdowo
  tel. +48 24 276 21 86
  więcej >>
  SBS PK Lelice
  ul. Parkowa 10
  09-213 Gozdowo
  tel. +48 780 063 300
  więcej >>
  SBS Filia Szczutowo
  ul. 3 Maja 66
  09-227 Szczutowo
  tel. +48 24 276 71 13
  więcej >>
  SBS Filia Rościszewo
  ul. Jana Pawła II 2
  09-204 Rościszewo
  tel. +48 24 276 42 02
  więcej >>

Nasi partnerzy