opcja1
opcja1 opcja1 opcja1

Kursy walut

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-02-15
USD 3,8326 -0,49%
EUR 4,3243 -0,35%
CHF 3,8081 -0,26%
GBP 4,9104 -0,66%
Wspierane przez Money.pl

Kalkulator kredytowy

Reklama / promocja

Lokaty

Posiadaczem lokaty terminowej może być osoba fizyczna (rezydent) o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona będące rezydentami. Lokaty mogą być otwierane w każdej z filii Banku. Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję. Minimalny wkład wynosi 1.000,00 PLN bez względu na okres lokowania środków

Rachunek lokaty oszczędnościowej może być otwarty dla jednej osoby albo jako rachunek wspólny dla dwóch osób: małżonków albo jednego z rodziców i pełnoletniego dziecka (możliwość prowadzenia rachunku wspólnego dotyczy wyłącznie rezydentów).

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych oszczędnościowych na poniższe okresy przechowania:

1)      lokatę terminową  1 miesięczną,
2)      lokatę terminową  3 miesięczną,
3)      lokatę terminową  6 miesięczną,
4)      lokatę terminową 12 miesięczną,
5)      lokatę terminową 24 miesięczną,
6)      lokatę terminową 36 miesięczną.

Potwierdzeniem zawarcia umowy lokaty jest:

1. rachunek/lokata – umiejscowiony, oprocentowany, imienny rachunek terminowy oszczędnościowy prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza, na zadeklarowany przez Klienta okres,
2. książeczka – książeczka oszczędnościowa terminowa jedno lub pięciowkładowa będąca dowodem posiadania wkładu oszczędnościowego.


Placówki Banku

  SBS Oddział Sierpc
  ul. Wiosny Ludów 6 09-200 Sierpc
  tel. +48 24 275 25 21
  więcej >>
  SBS PK Sierpc przy SP
  ul. Świętokrzyska 2A
  09-200 Sierpc
  tel.
  więcej >>
  SBS Filia Gozdowo
  ul. Krystyna Gozdawy 17 09-213 Gozdowo
  tel. +48 24 276 21 86
  więcej >>
  SBS PK Lelice
  ul. Parkowa 10
  09-213 Gozdowo
  tel. +48 780 063 300
  więcej >>
  SBS Filia Szczutowo
  ul. 3 Maja 66
  09-227 Szczutowo
  tel. +48 24 276 71 13
  więcej >>
  SBS Filia Rościszewo
  ul. Jana Pawła II 2
  09-204 Rościszewo
  tel. +48 24 276 42 02
  więcej >>

Nasi partnerzy